Thursday, November 12, 2009

Rainbow /레인보우/ - Gossip Girl /험담 소녀/

DSP Media аас гарч байгаа шинэ охидын хамтлаг Rainbow. Урьд нь DSP-с SS501 , Kara зэрэг хамтлагууд гарч байсан. Энэ удаа 7 гишүүнтэй охидын хамтлаг ба ахлагч

Kim Jaekyung (20), Jeong Yunhye (20), Wuli (21), NoEul (21), Oh Seungah (21), Kim Jisuk (19) and Jo Hyunyoung (18) юм байна.

[Download Song] [Download MV]

No comments:

Post a Comment